dimarts, 27 de novembre de 2012

Per repasar les taules de multiplicar

Per estudiar les taules de multiplicar
_____________________________