dilluns, 19 de novembre de 2012

Per repasar les restes i multiplicacions

Podeu fer exercicis per millorar el càlcul mental de:  sumes, restes , multiplicacions i divisions
Matemagic
_____________________________