dimecres, 16 de gener de 2008

CÀLCUL MENTAL

Tots els alumnes d'educació Primària de l'escola pública Montseny realitzen una sessió setmanal o quinzenal.

L'escola disposa de dues aules: d'informàtica i audiovisual . A cada aula hi ha 14 ordinadors conectats en xarxa i amb accès a Internet.

Els alumnes de primer nivell realitzen l'activitat de càlcul mental una vegada a la setmanal per parelles i la resta de nivells : 2n,3r,4t ,5è i 6è ho fan individualment i quinzenalment.
En les sessions tambè dedica un temps per reforçar els aprenentatges relacionats amb la programació de l'aula, i es realitzen activitats de geometria, fraccions,... coordinats amb les mestres tutores.

Els programes utilitzats son del portal educatiu:

Podeu consultar altres projectes clicant aquí.
_____________________________