dimecres, 14 d’octubre de 2009

14 d'octubre 2.009. Inici del TEA

Ja han començat els Tallers d'estudi assistit per els alumnes de primària . Els Tallers d'estudi assistit són activitats de suport a l'aprenentatge que volen proporcionar eines que ajudin a l'alumnat social i culturalment desafavorit (SCD) a adquirir hàbits i tècniques d'organització i estudi, a planificar el treball escolar, usar i apofitar els recursos que hi ha al seu entorn més immediat, així com afavorir una actitud positiva vers l'aprenentatge, amb l'objectiu últim de proporcionar-los unes millors condicions per al seguiment del currículum escolar.
L'escola inicialment atendrà a uns 20 alumnes dels 26 proposats pels tutors/es, però podran haver noves demandes i incorporacions durant el curs escolar.
Cal dir que algunes famíles han desestimat aquest recurs.

Aquesta activitat forma part del Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Mollet i els monitors son contractats per l'empresa Entorn s.l de Barcelona.
Aquest curs els monitors de taller son Tarik i Joan.
Dies de taller: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17 a 18'15h.
Hi ha 4 grup: 1 d'alumnes de CI-CM, 1 d'alumnes nouvinguts , 1 d'alumnes de 5è i un d'alumnes 6è.

El proper dia 19 d'octubre comencen les activitats del SALC a la Marineta, on es realitzen cursets per ensenyar a parlar i escriure el català als alumnes nouvinguts d'aquest curs.Hi ha inscrits 7 alumnes.

Recordar que també es faran classes d'Arab gratuites als Col·legis Nous per a tots els alumnes que ho desitgin. Aquest curs hi ha inscrits 6 alumnes.

Coordinador dels tallerS TEA: Jesús Macián - CLIC
Coordinador Lingüístic Intercultural i Cohesió Social
_____________________________