divendres, 4 d’abril de 2008

Aprendre amb l'ordinador i Internet

L'ordinador i els programes educatius són una bona eina per motivar i ajudar als alumnes a reforçar els aprenentatge que es fan a l'aula.
Des de l'escola a través d'aquest blog volem donar a conèixer que estan aprenent els alumnes amb les noves tecnologies i oferir una relació d'enllaços de programes educatius.

Tots els alumnes d'educació Primària de l'escola pública Montseny realitzen una sessió setmanal o quinzenal.
L'escola disposa de dues aules: d'informàtica i audiovisual . A cada aula hi ha 14 ordinadors connectats en xarxa i amb accés a Internet.
Totes les aules disposen d'un ordinador i alguns estan aules estan connectades en xarxa i Internet.
A Educació Infantil fan informàtica a l'aula amb el racó d'ordinadors.
Els alumnes de 1r nivell realitzen una sessió setmanal,per parelles,de càlcul mental i d'iniciació a la lectura.
Els alumnes de 2n, 3r i 4t realitzen una sessió setmanal de l'activitat de càlcul mental individualment i ho fan quinzenalment.
Els alumnes de 5è i 6è fan una sessió setmanal amb l'ordinador, alternat una sessió d'ortografia i una de càlcul mental .
L'agrupament flexible permet reforçant els continguts treballats a classe i que cada alumne disposi d'un ordinador.
També fan ús dels ordinadors ocasionalment per complementar altres assignatures com el castellà, anglès, ciències naturals i socials, plàstica,música...
Totes les aules que disposen d'un ordinador i en breu esperem que totes estiguin connectades en xarxa i amb Internet.
_____________________________