dimecres, 27 de febrer de 2008

Tallers d'informàtica als cicles

Cicle Inicial: els alumnes aprenen les parts de l'ordinador, a dibuixar amb el Paint , a escriure frases senzilles amb Word o Open Office , canviar el tipus de lletres, copiar, pegar, a imprimir i a buscar informació en Internet i activitats de l'Edu365.cat

Cicle Mitjà: treballen amb el word , fan descripcions , escriuen i il·lustren un conte amb dibuixos fets amb Paint o Paint Shop Pro , busquen informació a Internet , copien imatges , aprenen a guardar documents,...

Cicle Superior: Realitzen un taller de revista i informàtica ,fan servir el processador de textos, adjuntar imatges, Internet, consultar diaris de premsa escrita ,....Entra tots es redacta i s'elabora una revista pels alumnes del cicle Superior, es fan les còpies i es reparteix també una revista per cada classe del centre.
Voleu veure que es fa al taller:
http://blocs.xtec.cat/maea
_____________________________