dimecres, 30 de gener de 2008

Ortografia divertida

Els alumnes de 5è de Primària aprenen ortografia d'una manera més amena i divertida amb el programa educatiu: Aventura't amb l'ortografia.
El grup classe es divideix en dos grups de 12-13 alumnes respectivament. Un grup es queda a classe amb la tutora per poder fer activitats més concretes i donar una atenció més individualitzada i l'altre grup anem a l'aula d'informàtica a repasar els continguts previament explicats a classe. Es molt important la coordinació entre els/les mestres , de manera que quan a l'aula es treballa per exemple :la b/v a informàtica es reforça el mateix continguts.Hi ha activitats molt variades : lectures, mots encreuats, relacionar, trobar paraules, dictats de paraules, avaluació.
Als alumnes estan molt motivats i aquest programa permet que cadascú pugui anar aprenent al seu ritme.
_____________________________