dijous, 23 d’octubre de 2008

XTEC MÈDIA


Nou espai de la XTEC que neix amb l'objectiu de:
Ser un referent per al professorat interessat en el món audiovisual i en la publicació de vídeo i àudio
Oferir assessorament tècnic i pedagògic per a desenvolupar projectes de tipologia audiovisual
Ajudar a la pràctica docent i a la incorporació del llenguatge audiovisual i radiofònic
Recollir propostes didàctiques sobre treball a l'aula en mitjans audiovisuals
Donar a conèixer aquelles experiències de centres educatius que facin servir els mèdia en el seu currículum
Fomentar l'ús de les TAC a l'aula i la creació de xarxa entre el professorat, posant en comú experiències i inquietud
_____________________________