dijous, 10 de novembre de 2011

Les equivalències ritmiques

La rodona és la figura itmica més llarga. Té quatre pulsacions.
La blanca té dues pulsacions.En una pulsació podem trobar negra, corxera, semicorxera
_____________________________