dijous, 4 de febrer de 2010

Comprensió lectora

Llegeiu bé el conte i contesteu a les preguntes.
_____________________________