dilluns, 21 de desembre de 2009

La sil·laba que sona més forta es diu ...

Segons on recau l'accent les paraules poden ser:
AGUDES: La sil·laba tònica ( la que sona més forta) es l'última.
exemple: do-fí
PLANES: La sil·laba tònica és la penúltima.
exemple:ma-re
ESDRUíXOLES: La sil.laba tònica és l'antepenúltima.
exemple:in-for-mà-ti-ca, fà-bri-ca

Juga i apren !
Bones Nadal i Feliç 2.010
que sigueu molt feliços.
_____________________________