dimarts, 16 de setembre de 2008

Taller d'estudi assistit

L’actuació d’estudi assistit és una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat que viu en un entorn socioculturalment desafavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal.
Aquesta concepció del taller d’estudi assistit té com a objectiu general potenciar la igualtat d’oportunitats, evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió i afavorir l’èxit escolar d’aquest alumnat.
Els tallers s'organitzaran per grups i nivells: Grup A : dilluns i dimecres , Grup B :dimarts i dijous , Grup C :dilluns i dimecres , en sessions de 1 h i 15 minuts de 17'oo a 18'15 hores.

Jesús Macián
Coordinador LIC ( Llengua , Interculturalitat, i Cohesió Social )
_____________________________